Björn Ununger, Styrelseordförande, bor i Södra Ängby.

Joakim Roslund, Kassör, bor i Södra Ängby.

Jonas Winter, Sponsoransvarig och aktivitetsansvarig, bor i
Södra Ängby.