Björn Ununger, Styrelseordförande, bor i Södra Ängby.

Joakim Roslund, Kassör, bor i Södra Ängby.

Per Dahlström, Tennis-ansvarig, kontakter mot andra
klubbar & Svenska Tennisförbundet, bor i Södra Ängby.

Jonas Winter, Sponsoransvarig och aktivitetsansvarig, bor i
Södra Ängby.