På söndagar kl 08:00 så anordnar klubben herr tennis. För att det ska fungera smidigt så har vi skapat en aktivitet för ändamålet. Nästa tillfälle är nu på söndag, 2018-06-17. Anmäl dig här: https://www.matchi.se/facilities/angbytk#activities

Bästa medlemmar:
Ni kallas till årsmöte den 30/5 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs
via tennisklubbens email: info@angbytk.se

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuellt suppleanter
14. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)
15. Inkomna motioner
16. Årsmötets avslutande
Punkt 8 avser ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2017.
Punkt 10 och 11: Inget val av varken Ordförande eller kassör görs detta år eftersom dessa roller innehas i två år.

Välkomna!
Styrelsen för Ängby Tennisklubb

Damtennis på söndagar kl 09:00 med tränare. Drop-in. Damerna har en WhatsApp grupp. Maila ditt mobil nummer till info@angbytk.se så lägger vi till dig i gruppen.

Snart har vi ännu en härlig säsong att se fram emot med mycket spel och socialt samkväm!
Banorna kommer att öppnats för spel stegvis under våren. För att lyckas med detta behöver vi få hjälp av så många som
möjligt för att iordningställa banorna under vårens städdag. Söndagen den 29 april klockan 10.00–13.00 är vi mycket
tacksamma om så många som möjligt vill komma förbi med en hjälpande hand. Det kommer att bjudas på något enklare från
grillen och dryck.

Kallelse till Årsmöte Ängby Tennisklubb

Bästa medlemmar:

Ni kallas till årsmöte den 11/9 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs via tennisklubbens email: info@angbytk.se

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande

11. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuellt suppleanter

14. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)

15. Inkomna motioner

16. Årsmötets avslutande

Punkt 8 avser ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016. Ekonomisk status per sista augusti 2017 kommer också avges då styrelsen under punkt 14 kommer ta upp frågan om omläggning av banorna.

Välkomna!

Styrelsen för Ängby Tennisklubb

Vi har kommit ungefär halva vägen in i utomhussäsongen. Och därför sänker vi priset på sommarkort. Nu gäller följande:

  • Familjekort: 950 (ordinarie 1500)
  • Seniorkort: 750 (ordinarie 1100)
  • Junior/student: 450 (ordinarie 600)