Bästa Medlemmar,

Ni kallas till Årsmöte den 31/5 klockan 18:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan görs via tennisklubbens email:

info@angbytk.se

Om antalet anmälda medlemmar till mötet överstiger 50 personer måste Årsmötet skjutas upp till hösten 2020 enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollförare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelsemedlemmar
 12. Styrelsens förslag
 13. Inkomna motioner
 14. Årsmötet avslutande

Välkomna

Björn Ununger

Ordförande Ängby Tennisklubb

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *