Kallelse till Årsmöte Ängby Tennisklubb

Bästa medlemmar:

Ni kallas till årsmöte den 11/9 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs via tennisklubbens email: info@angbytk.se

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande

11. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuellt suppleanter

14. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)

15. Inkomna motioner

16. Årsmötets avslutande

Punkt 8 avser ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016. Ekonomisk status per sista augusti 2017 kommer också avges då styrelsen under punkt 14 kommer ta upp frågan om omläggning av banorna.

Välkomna!

Styrelsen för Ängby Tennisklubb

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *