Välkommen till Ängby Tennisklubb!

Ängby Tennisklubb har ett nytt online bokningssystem.

Du blir även medlem via bokningssystemet.

Med sitt perfekta läge av 2 minuters gångavstånd från ängby tunnelbanestation och fem minuter från Ängby camping, så välkomnar vi stora som små att komma och spela på våra fina grusbanor utomhus.

I anslutning till banorna finns omklädningsrum, duschar, reception och cafeteria.

Ängby Tennisklubb har öppet från 1 maj till början av september, lite beroende på hur länge man kan spela på banorna av hänseende till väder och vind!

Kallelse till Årsmöte Ängby Tennisklubb

Bästa medlemmar:

Ni kallas till årsmöte den 11/9 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs via tennisklubbens email: info@angbytk.se

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande

11. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuellt suppleanter

14. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)

15. Inkomna motioner

16. Årsmötets avslutande

Punkt 8 avser ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016. Ekonomisk status per sista augusti 2017 kommer också avges då styrelsen under punkt 14 kommer ta upp frågan om omläggning av banorna.

Välkomna!

Styrelsen för Ängby Tennisklubb

Vi har kommit ungefär halva vägen in i utomhussäsongen. Och därför sänker vi priset på sommarkort. Nu gäller följande:

  • Familjekort: 950 (ordinarie 1500)
  • Seniorkort: 750 (ordinarie 1100)
  • Junior/student: 450 (ordinarie 600)