Tennisträning i grupp

Vi hoppas inom kort och före februari månads utgång berätta mer om kommande säsong 2022.