ÄNTLIGEN HAR VI NYA BANOR! VÄLKOMMEN TILL ÄNGBY TK

NU KÖR VI!

Säsongen 2020 öppnar den7 maj då alla nya banor är redo för spel.

Medlemskap, sommarkort och bokningar sker via Matchi. För köp av familjekort/sommarkort MÅSTE man först bli medlem.

Ni måste även ha ett konto på Matchi som är det bokningssystem som ett flertal klubbar har i Sverige.

Kodlås till omklädningsrum: *145600*

Kodlås till banorna för hänglåsen: 1456

OBS! Bara tennisskor på banorna. Joggingskor o.dyl EJ tillåtet

Med sitt perfekta läge av 2 minuters gångavstånd från Ängby tunnelbanestation och fem minuter från Ängby camping, så välkomnar vi stora som små att komma och spela på våra fina grusbanor utomhus.

I anslutning till banorna finns omklädningsrum, duschar och reception. Kodlås: *145600*

Ängby Tennisklubb öppnar banorna den 7 maj för säsongen 2020 och hoppas hålla öppet till mitten av september, lite beroende på hur länge man kan spela på banorna av hänseende till väder och vind!

Det är jätteskoj att våra banor nästan alltid är fullbelagda men vi har sett ett flertal gånger att banor ibland står tomma fast dom är bokade. Det är inte bra då  andra personer som vill spela inte får chansen. Sedan är det en potentiell intäkt för klubben som vi går miste om.

Snälla avboka tider som ni ej kommer nyttja så att banorna görs tillgängliga även om ni har sommarkort. Vi kommer nu meddela de som inte dyker upp på sina bokade tider och kommer eventuellt blockera dem för att göra fler bokningar under en tid för att komma tillrätta med detta problem.

Bästa Medlemmar,

Ni kallas till Årsmöte den 31/5 klockan 18:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan görs via tennisklubbens email:

info@angbytk.se

Om antalet anmälda medlemmar till mötet överstiger 50 personer måste Årsmötet skjutas upp till hösten 2020 enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollförare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelsemedlemmar
 12. Styrelsens förslag
 13. Inkomna motioner
 14. Årsmötet avslutande

Välkomna

Björn Ununger

Ordförande Ängby Tennisklubb

Liten skojturninger för pojkar och flickor ålder 7-10 år

Matcherna spelas till 15 poäng med start 5-5

Alla får spela flera matcher.

Kostnad 200 kr.

Pizza med dryck efter matcherna eller när det passar.

Anmäl er till Peter Lönn  på email: peterlonn021@gmail.com