Inlägg av admin

Herr tennis

På söndagar kl 08:00 så anordnar klubben herr tennis. För att det ska fungera smidigt så har vi skapat en aktivitet för ändamålet. Nästa tillfälle är nu på söndag, 2018-06-17. Anmäl dig här: https://www.matchi.se/facilities/angbytk#activities

Kallelse till årsmöte Ängby TK

Bästa medlemmar: Ni kallas till årsmöte den 30/5 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs via tennisklubbens email: info@angbytk.se Dagordning: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt […]

Städdag Söndagen den 29 april klockan 10.00–13.00

Snart har vi ännu en härlig säsong att se fram emot med mycket spel och socialt samkväm! Banorna kommer att öppnats för spel stegvis under våren. För att lyckas med detta behöver vi få hjälp av så många som möjligt för att iordningställa banorna under vårens städdag. Söndagen den 29 april klockan 10.00–13.00 är vi […]

Årsmöte den 11/9 kl. 19:00

Kallelse till Årsmöte Ängby Tennisklubb Bästa medlemmar: Ni kallas till årsmöte den 11/9 klockan 19:00 i klubbens lokaler på Färjestadsvägen. Obligatorisk anmälan till årsmötet görs via tennisklubbens email: info@angbytk.se Dagordning: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fråga om […]

Rea på sommarkort

Vi har kommit ungefär halva vägen in i utomhussäsongen. Och därför sänker vi priset på sommarkort. Nu gäller följande: Familjekort: 950 (ordinarie 1500) Seniorkort: 750 (ordinarie 1100) Junior/student: 450 (ordinarie 600)